background

KORUMA SEMPOZYUMU II

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA AMAÇLI PROJE VE UYGULAMALARI  ÇALIŞTAYI


DAVET

Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi ilki 2009 yılında yapılmış olan Koruma Sempozyumunun ikincisini düzenleyecektir. Kültür Bakanlığı ile ortaklaşa 20-22 Eylül 2012 tarihleri arasında, Mersin’de yapılacak olan Koruma Sempozyumunun başlığı “Kültür Varlıklarını Koruma Amaçlı Proje ve Uygulamaları” dır.

Kuramsal alt yapı ile yasal çerçevede geliştirilen proje ve uygulamaların tartışılacağı sempozyum; kültürel çevreler, arkeolojik alanlar ve tarihi yapıların korunmasını içeren temel başlıklardan oluşacaktır.

Konu;

İlgili akademisyenler,

Restorasyon uzmanı mimarlar,

Kültür  Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu,

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri,

Koruma Uygulama Denetim Büroları,

Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri,

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri,

uzmanlarına açıktır.

 

AMAÇ ve KAPSAM

Birincisi 1-3 Ekim 2009 yılında yapılmış olan “Taşınmaz Kültür Varlıklarını Tespit ve Belgeleme Yöntemleri” başlıklı Koruma Sempozyumu; kültür varlıklarının tespit ve belgelenmesi ile ilgili araştırma, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına olanak sağlamıştır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak çeşitlenen tespit ve belgeleme çalışmalarında yeni yaklaşımlar, yöntem ve araçların tartışıldığı sempozyum konu ile ilgili akademisyen, araştırmacı, uygulamacı, ilgili kurumların müdürlük ve temsilcilik uzmanları için açılımlar sağlamıştır.

Kültür varlıklarının korunması, restorasyon projelerinin hazırlanması, uygulama aşaması günümüzde evrensel ve ulusal değerlendirme ölçütlerine göre yürütülmektedir. Bu bağlamda ülkemizde çağdaş koruma kuramlarının, yasal ve yönetsel çerçeveyle bütünleşmesi ve restorasyon uygulamalarına yansıması beklenir. Söz konusu süreçte, mal sahibi, uygulayıcı mimar, yerel yönetimler, bölge kurulları vb. parametreler her aşamada belirleyici, yönlendirici olabilmektedir.

İkincisi düzenlenecek olan “Koruma Sempozyumu”nun amacı; kültür varlıklarının korunması,yeniden kullanılması ve sunumuna yönelik karar verme, projelendirme ve uygulama süreçlerinin farklı ölçeklerde-farklı platformlarda tartışılması ve değerlendirilmesine olanak sağlamaktır.